Het Kompas / Aanpak Mensenhandel is ontwikkeld in opdracht van de VNG in samenwerking met CoMensha.
Het Kompas is een instrument voor kennisontwikkeling. Kijk voor meer informatie over het Kompas op kompas.vng.nl.

 

Colofon

Projectleider Aanpak mensenhandel VNG: Simone Haane
Concept: Duncan Baumbach (Wit Communicatie) en Barbara Bulten
Ontwerp en realisatie: Wit Communicatie i.s.m. Creative Communications Company
Projectmanager Kompas: Barbara Bulten
Redactie: Simone Haane, Glenn van den Akker, Raymond Venema, Helen de Jong en Marcus de Koning-Man
Tekst: Jessica Maas
Correctie: Anneke Bisschops

 

Velen hebben hieraan meegedacht en meegewerkt. Met speciale dank aan:

 • Barbara Schmeits
 • Elze Aalbers
 • Karin Austmann
 • Herman Bolhaar
 • Jitske Bosch
 • Roger Broer
 • Jade Bulder
 • Daan Corvers
 • Saskia Daru
 • Dennis van Dijk
 • Noëlle Goverde
 • Rodney Haan
 • Linda Hazekamp
 • Bert Heemskerk
 • Ina Hut
 • Dorien Jaartsveld
 • Hans Karels
 • Rob Kelder
 • Paulette de Kraker
 • Meike Lommers
 • Esther van der Mark
 • Janety Menheere
 • Elisabeth ter Mors
 • Lotte Niederer
 • Eric Oort
 • Luuk van Os
 • Peter Oskam
 • Majorie Plukker
 • Wil Saenen
 • Kristel Scheffers
 • Lizeth Schellekens
 • Heady Soe-Agnie
 • Thalia Swagerman
 • Marijke Synhaeve
 • Angelique Torenvlied
 • Brian Varma
 • Hadeline Vorselaars
 • Alexandra van Walraven
 • Gert Wobbes