WAT IS het kompas?

 

Welkom!

Het Kompas, gemaakt in opdracht van de VNG, is een digitaal instrument dat Nederlandse gemeenten helpt bij de ontwikkeling van de aanpak mensenhandel. Het Kompas geeft uitgebreid antwoord op de vragen wat, hoe en met wie.

'Elke gemeente moet in 2022 een duidelijke en geborgde aanpak van mensenhandel hebben.' Deze afspraak in het Interbestuurlijk Programma (IBP, punt 5.11) staat ook in het programma Samen tegen Mensenhandel.

Het Kompas is  een handboek, naslagwerk en biedt tal van handvatten voor beleid. Het Kompas kan ook als een volledige training worden doorlopen. Gebruikers kunnen aantekeningen maken in het programma, hoofdstukken en kaarten downloaden en specifieke onderdelen eenvoudig met collega’s delen. 

 

Gemeenten kunnen voortaan hun aanpak van mensenhandel toetsen aan het Kader Aanpak Mensenhandel. Het kader biedt bouwstenen bij het formuleren van een aanpak van mensenhandel die gemeenten in 2022 gereed moeten hebben.

Het kader kan dienen als meetlat voor een goede aanpak, maar is niet verplichtend. Het kader is ontwikkeld door adviesbureau AEF. 


 

KADER AANPAK MENSENHANDEL

 

Vijf thema’s

Het doel van het Kader Aanpak Mensenhandel is om gemeenten houvast te bieden bij het inrichten en monitoren van beleid. Het levert bouwstenen, maar biedt ook ruimte voor lokale, regionale en andersoortige verschillen. Het is opgebouwd rond 5 thema’s:

  1. beleidsmatige basis
  2. signalerend vermogen gemeenten
  3. aandacht voor bewustwording
  4. samenwerking in de keten en/of regio
  5. opvang van en hulpverlening aan slachtoffers/daders

 

Verdieping

Het kader biedt bouwstenen op twee niveaus (‘plateaus’): een algemene basis voor alle gemeenten en een verdiepingsniveau voor wie meer wil doen. Ook stimuleert het kader een regionale aanpak.

 

Kader Aanpak Mensenhandel

 


 

Wat is het Kompas / Hoe werkt het KompasVoor wie is het Kompas / FAQ

 


 

 

naar Kompas