Cookies

Het Kompas valt onder de verantwoordelijkheid van de VNG. Voor de privacyverklaring verwijzen wij je graag door naar: vng.nl/privacyverklaring.

De VNG gebruikt alleen technische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de VNG-website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die de VNG gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de VNG-website worden geoptimaliseerd.

 

Contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming

U kunt de Functionaris gegevensbescherming van de VNG raadplegen voor privacyvragen of een klacht indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens op telefoonnummer 06 40 74 56 49 of FG@vng.nl  

 

Klacht indienen over privacy/het omgaan met uw persoonsgegevens

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Bijvoorbeeld omdat u vindt dat er niet zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens? Of omdat u inzage of correctie heeft gevraagd van uw persoonsgegevens, maar u niet tevreden bent met de reactie? Ga dan altijd eerst naar de Functionaris gegevensbescherming van de VNG.

Komt u er vervolgens samen niet uit, dan kunt u naar de rechter gaan.

Ook kunt u een tip doorgeven aan de Autoriteit persoonsgegevens.


1 Deze informatie is gebaseerd op de guidelines voor transparantie. Deze guidelines zijn afkomstig van de Europese toezichthouders, alsmede de VNG-Handreiking: Privacyverklaring voor de gemeentelijke website.

2 Register is opvraagbaar bij de FG.